Avbrutna studier

Har du avbrutit dina studier? Då är det viktigt att du meddelar oss vilket datum du slutade studera.

Om du tänker avbryta dina studier, är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss vilket datum du slutar studera. Då kan vi stoppa dina kommande utbetalningar av studiemedel, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna.

Hur meddelar du studieavbrottet?

Du kan anmäla studieavbrottet genom

  • tjänsten Meddela studieavbrott i Mina sidor
  • brev - glöm inte att skriva under
  • e-post
  • telefon.

Du hittar tjänsten Meddela studieavbrott i menyn till höger. Telefonnummer och adresser till CSN finns under Kontakta oss.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta att du avbrutit studierna fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel. Det kan innebära följande:

  • Du får inte några fler utbetalningar.
  • Du får ett återkrav, om du fått för mycket pengar utbetalt.

Vad händer om du inte anmäler ändringen?

Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med skolans uppgifter om hur många poäng du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiemedel, kommer du att få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Om du inte anmäler ändringar

Viktigt att tänka på - krav på studieresultat

Om du söker studiemedel på nytt, prövar vi alltid studieresultaten från din senaste period med studiemedel. Har du avbrutit dina studier måste du kunna redovisa tillräckliga studieresultat för veckorna före avbrottet för att få nya studiemedel.

Avbrott av personliga skäl

Om skolan inte kan intyga att du klarat studierna, kan du i din ansökan skriva om det fanns något personligt skäl till att du tvingades göra ett studieavbrott. Det kan exempelvis vara att du blev sjuk. Då ska du kunna styrka det med ett läkarintyg.

Lämna tillbaka pengar - undvik återkrav och resultatkrav

Om du kontaktar CSN inom 30 dagar efter utbetalningen kan du lämna tillbaka studiemedlen. På så sätt kan du senare slippa få ett återkrav om du fått pengar som du inte haft rätt till. Då slipper du också betala ränta på pengarna. De veckor som du lämnar tillbaka studiemedlen för räknar vi inte som använda. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel. Vi prövar inte heller studieresultatet för de veckorna.
Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2016-06-14