Ändrat antal poäng

Läser du fler eller färre kurser än vad du skrev i din ansökan? Har du ändrat antalet högskolepoäng sedan du ansökte? Då är det viktigt att du meddelar det till oss.

Här kan du läsa vad du ska göra om du läser färre eller fler högskolepoäng än vad du skrev i din ansökan.

Om du läser färre högskolepoäng

Om du läser och är registrerad på färre högskolepoäng än vad du skrev i din ansökan, kan det innebära att du läser med en lägre studietakt. Då har du inte rätt till lika mycket studiemedel. Därför är det viktigt att du meddelar det till CSN direkt. Då har vi större möjlighet att ändra dina studiemedel, så att du slipper få återkrav.

Hur meddelar du ändringen?

Du kan meddela oss genom

 • tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i Mina sidor
 • brev - glöm inte att skriva under
 • e-post
 • telefon.

Du hittar tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i menyn till höger. Telefonnummer och adresser till CSN finns under Kundservice.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel och skickar det till dig. Det kan innebära följande:

 • Du får mindre pengar i dina kommande utbetalningar.
 • Du får inte några fler utbetalningar, om du redan fått de pengar du har rätt till.
 • Du får ett återkrav, om du fått för mycket pengar utbetalt.

Vad händer om du inte meddelar ändringen?

Vi kontrollerar dina lämnade uppgifter med skolans uppgifter om hur många högskolepoäng du läser och vilken studietid du har. Om det visar sig att du fått för mycket studiemedel, kommer du att få ett återkrav. Då måste du även betala ränta och en expeditionsavgift.
Om du inte anmäler ändringar

Om du läser fler högskolepoäng

Om du läser och är registrerad på fler högskolepoäng än vad du skrev i din ansökan, kan du ha rätt till mer studiemedel. Det har du om du läser fler veckor eller om din studietakt ökar från exempelvis 75 procent till heltid. Om du vill ha mer bidrag och lån än du tidigare ansökt om, ska du meddela det till oss.

Hur meddelar du ändringen?

Du kan meddela oss genom

 • tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i Mina sidor
 • brev - glöm inte att skriva under.

Du hittar tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån i menyn till höger. Adresser till CSN finns under Kundservice.

Vad händer efter ändringen?

När CSN får veta om ändringen fattar vi ett nytt beslut om dina studiemedel och skickar det till dig. Det kan innebära följande:

 • Du får studiemedel för fler veckor.
 • Du får mer pengar i dina kommande utbetalningar.
Senast uppdaterad: 2016-06-02