Betala lån och återkrav

Det finns tre olika lån och de har olika regler för hur du ska betala tillbaka.

Hur du betalar tillbaka beror på när du studerat:  

  • Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)
  • Lån 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)
  • Lån före 1989 (studiemedel).

Om du studerar nu är det alltså ett annuitetslån du har. Det är det lånet vi berättar om här.

När börjar du betala?

Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter det att du senast hade studiemedel. Om du har studiemedel under en vårtermin, börjar du betala tillbaka i januari redan året efter. Har du däremot studiemedel under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala.

Du måste betala tillbaka ditt lån även om du exempelvis inte fått något arbete. Men du kan då ansöka om att få betala mindre.

Du betalar på lånet i högst 25 år och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år. Du har möjlighet att dela upp din betalning på mellan ett och tolv betalningstillfällen per år.

Exempel - Matilda studerar våren 2016

Matilda har studiemedel för vårterminen 2016 och slutar sedan att studera. Hon börjar därför betala på sitt lån i början av 2017.

Hur mycket ska du betala?

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror bland annat på

  • hur mycket du lånat
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är. Räntan fastställer regeringen varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren. Räntan är 0,34 procent under 2017.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Exempel - Lars studerar i tre år med fullt studielån

Lars är född 1985 och börjar studera hösten 2011. Han studerar i tre år. I januari 2015 måste han börja betala tillbaka sitt lån. Hans skuld är då cirka 165 000 kronor och han får en återbetalningstid på 24 år. Det belopp som Lars ska betala första året blir ungefär 7 200 kronor.

Kan du påverka din skuld?

Du kan på olika sätt påverka hur stor din skuld blir. Om du vill begränsa din skuld, kan du söka färre veckor med lån än med bidrag. Du kan också välja att studera utan studiemedel en del av tiden. Det är dock vissa saker du behöver tänka på om du vill begränsa din skuld.
Begränsa din skuld

Exempel - Ulrik lånar 20 veckor per termin (fullt lån) i 4,5 år

Ulrik läser på en utbildning som är 4,5 år och han tar fullt lån, det vill säga han lånar 20 veckor per termin. Ulrik kommer att ha en skuld på cirka 322 903 kronor när han är klar med studierna. Han är då 25 år.

Det första året kommer han att få betala ungefär 10 900 kronor som årsbelopp. Om han inte betalar något extra på sitt lån, beräknar vi att det tar 25 år för Ulrik att betala tillbaka lånet. Han är då 50 år. Årsbeloppet som betalas in till CSN ökar i regel successivt med åren.

Exempel - Jesper lånar 10 veckor per termin i 4,5 år

Jesper läser på en utbildning som är 4,5 år och väljer att låna endast 10 veckor per termin. Han kommer att ha en skuld på cirka 124 500 kronor när han är klar med studierna. Jesper är då 25 år.

Det första året kommer han att få betala 7 500 kronor som årsbelopp. Om han inte betalar något extra på sitt lån, beräknar vi att det tar 18 år för Jesper att betala tillbaka lånet. Han är då 44 år. Årsbeloppet som betalas in till CSN ökar i regel successivt med åren.

Återkrav

Om du fått mer studiemedel än du har rätt till, kräver vi tillbaka pengarna. Det kallas för återkrav. Har du svårt att betala hela återkravet på en gång, kan du ansöka om att få dela upp betalningen. För att vi ska kunna pröva om du kan få en betalningsplan, måste du utförligt redogöra för dina inkomster och utgifter.

Senast uppdaterad: 2017-01-13