Ompröva återkrav

Studiemedel kan nu lämnas även för tid då studier inte bedrivs. Ändringen gäller dock bara vid vissa utbildningar. Ändringen görs för att anpassa studiestödet till högskolornas studieupplägg. De nya undantagsreglerna gäller retroaktivt från och med den 1 juli 2008. Det innebär att du som fått ett återkrav på grund av de regler som nu ändras, kan få ditt återkrav omprövat.

Undantaget i reglerna innebär att studerande vid vissa utbildningar kan få studiemedel för 40 veckor, trots att studierna bedrivs under kortare tid. Kraven är då att

 • utbildningen ska ha omfattat 60 högskolepoäng under mindre än 40 veckor men mer än 35 veckor under ett normalt läsår
 • utbildningen ska ha haft det här upplägget före den 1 januari 2010.

Det utbildningar som omfattas av de nya undantagsreglerna finns vid följande universitet och högskolor:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Högskolan i Borås
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet

Se hela listan över utbildningar (nytt fönster)

Möjlighet att få återkrav omprövat

De nya reglerna gäller retroaktivt från och med den 1 juli 2008. Det innebär att du som studerat efter den 1 juli 2008 och fått återkrav på grund av de regler som nu ändras, kan få ditt återkrav omprövat.

För att få ditt återkrav upphävt måste du uppfylla följande krav:

 • Du har studerat på en utbildning som omfattas av undantagsreglerna (se lista över utbildningar ovan).
 • Du har fått återkravet för att du har studerat under kortare tid än 40 veckor under ett normalt läsår.
 • Du har läst minst 60 högskolepoäng och studerat under minst 36 veckor under ett normalt läsår.
 • Återkravet gäller för studier efter den 1 juli 2008.

Blankett för omprövning

Om du vill få ditt återkrav omprövat ska du fylla i en blankett och skicka in den till CSN. I blanketten vill vi att du fyller i namn, personnummer och mobilnummer. Du måste även skriva vilket datum återkravet beslutades och för vilken studieperiod det gäller.

Till blanketten (nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2016-05-30