Flykting i Sverige

Sverige vill att alla ska kunna studera för att förbättra sina möjligheter till ett arbete. Därför kan du få bidrag och låna pengar när du studerar. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om bidrag och lån för studier.

När du som utländsk medborgare ansöker om studiestöd prövar CSN först om du har rätt till svenskt studiestöd. Efter det prövar vi om du uppfyller övriga villkor för att få studiestöd, exempelvis att du studerar och är i rätt ålder.

Har du rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket har bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Även du som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Om tillståndet inte längre är giltigt

Om ditt tillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett förlängt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd gått ut.

Det krävs också att den nya ansökan

  • har samma grund som tidigare, eller
  • avser ett nytt tillstånd för att studera på gymnasiet i Sverige.

Tänk därför på att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd hos Migrationsverket i god tid!

Om du bor i familjehem eller på HVB-hem

Om du är placerad i familjehem eller på institution av en svensk myndighet, har du vanligtvis också rätt till svenskt studiestöd. Du ska då

  • vara under 20 år
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd
  • ha ett beslut från myndigheten som visar att du blivit placerad där.

Om du är asylsökande

Asylsökande som aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.

Läs mer om villkoren för utländska medborgare

Ändringar i uppehållstillståndet

Om något ändras i uppehållstillståndet bör du genast kontakta CSN. Då kan vi kontrollera om det påverkar studiestödet och se till att du får rätt pengar utbetalt. Exempel på ändringar som du ska anmäla till CSN är om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om de återkallar uppehållstillståndet.

Vad är studiemedel?

Studiemedel består av två delar – bidrag och lån. Bidraget är pengar som du får, men lånet behöver du betala tillbaka. Om du har barn kan du få extra bidrag. Du väljer själv om du vill låna pengar eller inte. Du kan också välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till. På lånet måste du betala ränta. Det är regeringen som bestämmer räntan. I år (2017) är räntan 0,34 procent.

Vad krävs för att få studiemedel?

När CSN har bedömt att du har rätt till svenskt studiestöd, prövar vi om du uppfyller övriga krav för att få studiemedel. Det kan exempelvis vara att den utbildning du ska gå ger rätt till studiemedel och att du studerar tillräckligt mycket.

Vad krävs för att få studiemedel?

Hur ansöker du?

Studiemedel söker du i Mina sidor här på webben. För att kunna ansöka behöver du en e-legitimation eller en personlig kod från CSN.

Hur ansöker du?

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka med ränta. Detta gäller även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Läs mer

Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-10-09