Belopp heltidsstudier

Illustration som visar bidrag och lån

Här hittar du information om hur mycket du kan få när du studerar på heltid.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill.

Genom att låna färre veckor än vad du har rätt till kan du påverka hur stor din skuld blir. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.

Studiemedel när du studerar på heltid, 2017

Så här mycket får du i bidrag och lån
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Bidrag 712 2 848 14 240
Lån 1 792 7 168 35 840
Totalt 2 504 10 016 50 080
Så här mycket får du i eventuella tillägg
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
147 588 2 940
Tilläggsbidrag
2 barn
241 964 4 820
Tilläggsbidrag
3 barn
290 1160 5 800
Tilläggslån 887 3 548 17 740
Merkostnadslån beloppen varierar* beloppen varierar* beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Exempel - Mark läser på heltid

Mark läser på heltid och har bidrag och lån. Han har två barn. För varje period på fyra veckor får han totalt 10 980 kronor. Av detta är 2 848 kronor bidrag, 7 168 kronor lån och 964 kronor tilläggsbidrag för barnen.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-12-23