Belopp heltidsstudier

Illustration som visar bidrag och lån

Här hittar du information om hur mycket du kan få när du studerar på heltid.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill.

Genom att låna färre veckor än vad du har rätt till kan du påverka hur stor din skuld blir. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.

Studiemedel när du studerar på heltid, 2015

Så här mycket får du i bidrag och lån
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Bidrag 707 2 828 14 140
Lån 1 780 7 120 35 600
Totalt 2 487 9 948 49 740
Så här mycket får du i eventuella tillägg
1 vecka, kr 4 veckor, kr 20 veckor, kr
Tilläggsbidrag
1 barn
146 584 2 920
Tilläggsbidrag
2 barn
239 956 4 780
Tilläggsbidrag
3 barn
287 1 148 5 740
Tilläggslån 881 3 524 17 620
Merkostnadslån beloppen varierar* beloppen varierar* beloppen varierar*

* Beloppen beror bland annat på vilken typ av extra kostnader du har.

Exempel - Mark läser på heltid

Mark läser på heltid och har bidrag och lån. Han har två barn. För varje period på fyra veckor får han totalt 10 904 kronor. Av detta är 2 828 kronor bidrag, 7 120 kronor lån och 956 kronor tilläggsbidrag för barnen.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2015-09-25