Musikinstrument

Du kan låna pengar från CSN för att köpa eller renovera musikinstrument som du behöver för din utbildning.

För att du ska få merkostnadslån för musikinstrument måste du studera på

  • en högskolas musikerprogram
  • en högskolas lärarutbildning som omfattar ämnet musik eller
  • en utbildning som motsvarar någon av dessa.

Din skola måste också styrka att instrumentet är nödvändigt för utbildningen.

Hur mycket kan du låna?

Det finns ett maxbelopp för hur mycket du kan låna. Det gäller under din totala studietid. Maxbeloppet följer det så kallade prisbasbeloppet och ändras därför något år från år. Under 2017 är maxbeloppet 134 400 kronor.

Du kan inte låna mer än vad det kostar att köpa eller renovera ditt eller dina musikinstrument.

Exempel – Emina har kostnader som överstiger maxbeloppet

Emina studerar flygel på högskolans musikerprogram. Hon lånade 110 000 kronor i merkostnadslån från CSN för att kunna köpa flygeln. Emina behöver nu renovera sitt instrument, vilket kostar 30 000. Hon har kvar 24 400 av sitt maxbelopp (134 400-110 000), så hon lånar det beloppet och har själv sparat till resten. Eftersom Emina nu lånat hela sitt maxbelopp kommer hon inte att kunna låna något mer för musikinstrument från CSN under sin studietid. 

Senast uppdaterad: 2016-12-07