Utlandsstudier

Om en del av din utbildning är förlagd utomlands räknas den delen som utlandsstudier. Då kan du ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier för denna period.

Det kan exempelvis vara att du gör ditt examensarbete, skriver uppsats eller gör praktik i utlandet. Det kan också vara att du studerar utomlands via ett utbytesprogram.

Merkostnadslånet för utlandstudier är ett lån du kan få för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera utomlands.

Du måste ha det ordinarie studielånet under de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Så här mycket kan du låna

Hur mycket du kan låna beror på om du läser på heltid eller deltid.

Lånebelopp per vecka, 2017
Studieomfattning Merkostnadslån för
utlandsstudier, kr
Heltid, 100 procent 560
Deltid, 75 procent 425
Deltid, 50 procent 268

Exempel – Björn ska göra sitt examensarbete utomlands

Björn läser statsvetenskap på universitetet i Uppsala och ska skriva sin uppsats i Bryssel under 8 veckor i februari-mars. Han söker merkostnadslån för utlandsstudier för att kompensera ökade kostnader för att bo och studera där.

Björn får bidrag på 712 kronor per vecka samt lån på 1 792 kronor per vecka. Han får även 560 kronor i merkostnadslån för utlandsstudier för 8 veckor.

Hur ansöker du?

Om du gör ditt examensarbete, skriver uppsats eller gör din praktik utomlands ska du ansöka om studiemedel för studier i Sverige. Detta eftersom du fortfarande studerar vid en svensk skola. I ansökan kommer du att få en fråga om du vill ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 2016-12-07