Heltid eller deltid?

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på din studietakt. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Om du läser mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Vi räknar ut studietakten genom att dela antalet högskolepoäng med antal veckor du läser under terminen. Då ser vi om dina studier ger rätt till studiemedel på 100, 75 eller 50 procent. Du kan inte få studiemedel på någon annan studietakt.

I tabellen ser du hur många högskolepoäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.

Studietakt och högskolepoäng
Studier på Varje vecka läser du minst
100 %   1,5 högskolepoäng
75 % 1,125 högskolepoäng
50 %  0,75 högskolepoäng

Om terminen är längre än 20 veckor

På högskolor och universitet kan terminerna vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. För att undvika detta har vi anpassat beräkningen av studietakt för dig som studerar på högskola eller universitet. Det innebär att du i dessa situationer får studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor. De sista tre veckorna får du inte några studiemedel.
Läs mer om hur vi anpassat beräkningen av studietakt

Vi beräknar studietakten för varje termin

Din studietakt beräknar vi utifrån hur många veckor och högskolepoäng du läser under varje termin - inte under läsåret. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger, så att du vet hur mycket studiemedel du har rätt till.

Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, är det alltså inte säkert att du får studiemedel för heltidsstudier under båda terminerna. Det beror på hur många poäng och hur många veckor du läser varje termin.
Läs fler exempel på uträkning av studietakt

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du bara läser med en studietakt på 75 procent. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall.
För dig som har en funktionsnedsättning

Undantag för vissa högskoleutbildningar

För vissa högskoleutbildningar är det möjligt att få studiemedel för 40 veckor under ett läsår, även om du studerar under en kortare tid. Detta gäller framför allt vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
Undantag för vissa högskoleutbildningar

Senast uppdaterad: 2016-05-20