Beräkning av studietakt

På högskolor och universitet är terminerna ofta längre än 20 veckor. Då fungerar inte den vanliga beräkningen av studietakt. Därför har CSN anpassat beräkningen av studietakt utifrån högskolornas och universitetens studietider.

Den anpassade beräkningen innebär att du kan ha lite längre studietid än vad högskolepoängen motsvarar utan att det påverkar vilken studietakt du får studiemedel för.

Om du läser 30 högskolepoäng (hp) motsvarar det 20 veckors heltidsstudier. Det ger rätt till studiemedel på heltid under hela studietiden.

Bilden visar hur det kan se ut om du läser 30 hp under 20 veckor

Om du läser 30 hp med en studietid på 23 veckor, kan du också få studiemedel på heltid. Men då kan du bara få det i 20 veckor. Du får alltså inte några studiemedel för de sista tre veckorna på terminen.

Bilden visar hur det kan se ut om du läser 30 hp under 23 veckor


Gräns för hur lång studietid du kan ha

Det finns en gräns för hur många veckor du kan läsa i förhållande till antalet högskolepoäng utan att det påverkar din studietakt. Din studietid får inte vara mer än 14 procent längre än antalet veckor som högskolepoängen motsvarar.

Om du läser 30 hp får din studietid inte vara längre än 23 veckor för att du ska få studiemedel på heltid. Läser du 30 poäng under 24 veckor, får du studiemedel på 75 procent i alla 24 veckor. Du hittar fler exempel i tabellen nedan.

Bilden visar hur det kan se ut om du läser 30 hp under 24 veckor


Vi använder alltid den anpassade beräkningen när vi räknar ut studietakten på högskolor och universitet. Det gör vi oavsett om du studerar en hel termin eller kortare tid.

Om du har studiemedel på heltid

I tabellen ser du några exempel på sambandet mellan högskolepoäng, studietid och antalet veckor med studiemedel på heltid. Om du läser poängen under fler veckor än de som visas i tabellen, har du bara rätt till studiemedel på deltid.

Gränser för studietid för att få studiemedel på heltid
Högskolepoäng Längsta studietid, veckor Antal veckor som du får studiemedel på heltid
7,5 7 5
15 12 10
22,5 18 15
30 23 20

Om du har studiemedel på 75 procent

I tabellen ser du några exempel på sambandet mellan högskolepoäng, studietid och antalet veckor med studiemedel på 75 procent. Om du läser poängen under fler veckor än de som visas i tabellen, har du bara rätt till studiemedel på 50 procent.

Gränser för studietid för att få studiemedel på 75 procent
Högskolepoäng Längsta studietid, veckor Antal veckor som du får studiemedel på 75 procent
7,5 9 7
15 16 14
22,5 23 20
30 31 27
Senast uppdaterad: 2013-02-16