Exempel på studietakt

Här ser du några olika exempel på hur vi räknar ut studietakten utifrån antalet veckor och högskolepoäng (hp) du läser.

Exempel - Timor läser 30 hp under 20 veckor

Timor läser 30 hp under 20 veckor. Han uppfyller därför kravet för att få studiemedel på heltid.

Exempel - Karen läser 30 hp under 23 veckor

Karen läser 30 hp under 23 veckor på vårterminen. Kravet för att få studiemedel på heltid är att hon läser 1,5 hp per vecka. Karen kan ändå få studiemedel på heltid, men bara under 20 veckor. De tre sista veckorna på terminen får hon inte några studiemedel eftersom poängen inte räcker till det.

Exempel - Madelene läser färre hp under hösten än våren

Madelene läser 60 hp under ett läsår: 22,5 hp på hösten och 37,5 hp på våren. Kravet för att få studiemedel på heltid är att hon läser 1,5 hp per vecka. Eftersom Madelene inte läser 1,5 hp per vecka under höstterminen, kan hon bara få studiemedel på 75 procent. Under vårterminen får hon däremot studiemedel på heltid. Att Madelene läser mer än 1,5 hp per vecka under vårterminen påverkar alltså inte hennes rätt till studiemedel under höstterminen.

Exempel - Emil läser 15 hp under 20 veckor

Emil läser en kurs på 15 hp under 20 veckor. Han får då studiemedel på 50 procent under 20 veckor.

Exempel - Johanna läser 30 hp under 19 veckor

Johanna läser en kurs på 30 hp under 19 veckor. Hon får därför studiemedel på heltid för 19 veckor, trots att 30 hp vanligtvis motsvarar 20 heltidsveckor.

Senast uppdaterad: 2016-05-19