Högre bidraget

Du har rätt till det högre bidraget om du studerar vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik.

Du ska läsa mot en ämneslärarexamen som innehåller minst ett av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik.

Du måste själv visa att du läser på en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen inom ett eller flera av de angivna ämnena ovan. Det kan du göra genom att skicka in ett intyg från högskolan. Av intyget ska det framgå att du är antagen till en KPU inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik. Hämta intyget under blanketter i högermenyn.

Belopp för studier på heltid, 100 %, 2017
1 vecka, kr 4 veckor, kr
Högre bidrag 1 657 6 628
Lån 847 3 388
Totalt 2 504 10 016
Belopp för studier på deltid, 50 %, 2017
1 vecka, kr 4 veckor, kr
Högre bidrag 828 3 312
Lån 426 1 704
Totalt 1 254 5 016
Senast uppdaterad: 2016-12-21