Längsta tid med studiemedel

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor på heltid för högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel för gäller både bidrag och studielån. Du kan därför inte ansöka om endast låneveckor om antalet bidragsveckor är slut.

Vilka veckor räknas?

All den tid som du tidigare fått studiestöd för eftergymnasiala studier räknas. Om du läst på deltid (50 eller 75 procent), räknas dessa veckor om till heltid.

Exempel - Miros veckor räknas om till heltid

Miro har haft studiemedel i 100 veckor på heltid och 100 veckor på deltid (50 procent). Det blir tillsammans 150 veckor på heltid.

Vilka veckor räknas inte?

  • När du varit sjukskriven.
  • När du tillfälligt vårdat barn eller närstående.
  • När du fått ett återkrav på studiemedel på grund av att du gjort ett avbrott eller ändrat studieomfattning.

Sjuk, vård av barn eller närstående

Fler veckor

Om du är över 40 år

Från och med det år du fyller 40 kan du få studiemedel i ytterligare 40 veckor, om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du redan förbrukat dina veckor och att du nu, av arbetsmarknadsskäl, behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning.
Fler veckor

Synnerliga skäl

Om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Bedömningen av synnerliga skäl är dock restriktiv. Det innebär att det är mycket svårt att få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att din studietid förlängts eller att du varit tvungen att byta studieinriktning på grund av något som du inte kunnat påverka, exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning, olycka eller någon annan omständighet.

För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet.

Ett annat sätt att få studiemedel under en längre tid är att spara veckor.

För dig som studerat före 1 juli 2001

Om du började studera med studiemedel på en högskoleutbildning före den 1 juli 2001, och innan dess haft studiemedel för andra högskolestudier, kan du ha rätt till fler veckor för att kunna slutföra din utbildning.

Senast uppdaterad: 2016-12-29