För dig som fyller 45 eller är äldre

Från och med det år du fyller 45 begränsas din rätt till studielån.

Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år till och med det år du fyller 54. Detta gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 55 kan du inte få lån eller bidrag. 

Åldersgränsen höjs 1 juli

Den 1 juli 2014 höjs åldersgränsen. Då kan du få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten att låna kommer att begränsas från det år du fyller 47.

Hur många veckor har du rätt till?

Här kan du se hur många veckor med studielån du har rätt till från och med det år du fyller 45. Tänk på att du ska räkna med de veckor du redan fått studielån för. Läs mer om vilka tidigare veckor som räknas med nedan.

Från och med det år du fyller 45 beräknar vi hur många veckor med lån du har rätt till. Vi tar då hänsyn till din ålder och räknar med de veckor du tidigare haft studielån. Om du inte tar studielån under ett kalenderhalvår, beräknar vi på nytt hur många veckor med lån som du har rätt till. I exemplet nedan kan du se hur vi beräknar veckor.

Illustration som visar antal veckor med studielån

Se antal veckor i tabellform

Även antalet veckor du har rätt till studiebidrag är begränsat.
Längsta tid med studiemedel

Vilka tidigare veckor räknas med?
När du söker studiemedel beräknar CSN hur många låneveckor du har rätt till och hur många veckor du redan använt. Vilka veckor som räknas beror på vilka studier du haft studiestöd för:

  • Eftergymnasiala studier - räkna med alla tidigare veckor med studielån.
  • Gymnasiestudier - räkna med hälften av tidigare veckor med studielån.
  • Grundskolestudier - räkna inte med de veckorna alls.

Exempel - Hermans rätt till studielån

Herman som är 50 år studerade på komvux för tio år sedan. Han läste då två år på gymnasienivå och tog studielån i fyra terminer (80 veckor). Nu ska Herman läsa en fristående kurs på högskolan under 40 veckor. Han har då rätt till studielån under totalt 120 veckor. Eftersom han tidigare studerat på gymnasienivå, räknas 40 veckor bort (hälften av 80 veckor). Detta innebär att Herman har 80 veckor kvar nu när han ska studera igen (120 - 40). Av dessa använder han 40 veckor.

När Herman fyller 52 år börjar han studera på nytt. På grund av att han gjort ett uppehåll i studierna under mer än ett halvår, räknar CSN på nytt ut hur många veckor med lån han har rätt till. Med hänsyn till att Herman nu är 52 år har han rätt till studielån i högst 80 veckor. Men Herman kan inte få något mer studielån, eftersom han redan använt dessa 80 veckor (40 + 40). 

Återbetalning av tidigare lån

Normalt minskas rätten till nya lån av de veckor du redan haft lån. Du som fyller 45 år eller är äldre och som betalat tillbaka dina tidigare studielån kan ta nya lån. Detta gäller också om dina tidigare lån helt skrivits av.  

Observera att även om du betalat tillbaka hela lånet är också det antal veckor du har rätt till studiebidrag begränsat.
Längsta tid med studiemedel

Varför begränsas möjligheten att ta lån?

Att möjligheten att ta lån begränsas när du fyller 45 år har lagstiftaren bland annat motiverat med att det inte ska bli för jobbigt för dig att betala tillbaka ditt lån. Eftersom du ska betala tillbaka det under ett förhållandevis litet antal år, innebär det att du måste betala stora belopp varje år.

Senast uppdaterad: 2014-02-20