Inte rätt till studiemedel

I vissa situationer har du inte rätt till studiemedel, exempelvis om du får någon annan ersättning.

Du kan inte få studiemedel om du samtidigt har

  • studiehjälp
  • aktivitetsstöd
  • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
  • utvecklingsersättning
  • etableringsersättning
  • korttidsbidrag
  • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Du kan inte heller få studiemedel om du

  • studerar på en uppdragsutbildning
  • går en utbildning till reserv- eller yrkesofficer
  • går en forskarutbildning. Detta gäller om du är eller har varit doktorand eller haft utbildningsbidrag för doktorander.

Studier under kriminalvård

Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar på eftergymnasial nivå kan du få studiebidrag men inte studielån. Anledningen till att du inte kan få studielånet är att du har mindre omkostnader för exempelvis boende och mat när du är intagen på en anstalt.

Avtjänar du straffet utanför anstalten, exempelvis genom övervakning, kan du få både studiebidrag och studielån.

Senast uppdaterad: 2016-02-23