Krav på registrering

Du måste vara registrerad på den kurs du läser för att ha rätt till studiemedel. Detta gäller både fristående kurser och kurser inom program. Det räcker inte med att du är program- eller terminsregistrerad.

Du måste vara kursregistrerad för samma antal veckor och poäng som ditt beslut om studiemedel omfattar. Det är därför viktigt att du bara söker studiemedel för den tid och det antal poäng du kommer att vara registrerad på.

CSN jämför efter terminens slut de kursregisteringar vi fått från skolan med de uppgifter du lämnat till CSN. Det gör vi för att säkerställa att vi betalt ut rätt belopp.

Anmäl alltid om du ändrar din studieplan

Om du läser färre poäng än vad du planerade när du sökte studiemedel, måste du meddela det till CSN. Vi ändrar då ditt beslut så att du får rätt belopp utbetalt.

Om du inte meddelar ändringen, kan det leda till att du får pengar som du inte har rätt till. De pengarna måste du betala tillbaka direkt. Det kallas för ett återkrav.
Om du inte anmäler ändringar 
Ditt ansvar

Exempel - Hannah söker studiemedel för 30 hp men läser bara 22,5 hp

Hannah söker studiemedel för två 15-poängskurser, totalt 30 högskolepoäng (hp). CSN beslutar att hon får studiemedel i 20 veckor på heltid. Hon läser och registrerar sig på den första kursen men ändrar sedan sin studieplan och läser en kurs som är på 7,5 hp i stället för 15 hp. Hannah meddelar inte detta till CSN.

När terminen är slut jämför CSN de kursregistreringar vi fått från skolan med de uppgifter Hannah lämnat i sin ansökan. Vi ser då att uppgifterna inte stämmer och att Hannah har fått för mycket studiemedel i förhållande till hur mycket hon har läst. Hanna får ett återkrav och måste betala tillbaka de studiemedel hon inte haft rätt till.

Läsa om en kurs

Du kan få studiemedel för att läsa om en kurs som du inte klarat, men då måste du omregistrera dig på kursen. Du kan bara få studiemedel för de delar du inte tidigare klarat.
Läsa om en kurs

Senast uppdaterad: 2016-02-23