Läsa om en kurs

Du har rätt till studiemedel för att läsa om en kurs som du inte klarat, men då måste du omregistrera dig på kursen.

Du kan bara få studiemedel för de delar du inte tidigare klarat. Om du exempelvis klarat 7,5 hp av en 15-poängskurs, har du endast rätt till studiemedel för de återstående 7,5 högskolepoängen. Detta gäller även om du läser hela kursen på nytt.

Exempel - Helena läser om en kurs hon delvis klarat

Helena klarade bara 7,5 hp av en kurs på 15 hp under förra terminen. Nu har hon omregistrerat sig på kursen och ska läsa den igen. Helena kan få studiemedel för de 7,5 hp som hon inte klarade förra terminen.

Studier inför omtentamen

Du kan ha rätt till studiemedel för att läsa till en omtentamen, men då måste du vara omregistrerad på den kurs du ska tentera. Du har däremot inte rätt till studiemedel om du endast skriver en omtentamen.

Exempel - Wille läser till en omtentamen utan att vara registrerad

Wille ska läsa till en omtentamen på en kurs om 7,5 hp som han inte klarat. Han är inte registrerad på kursen, utan läser på egen hand. Eftersom Wille inte är registrerad på kursen har han inte rätt till studiemedel.

Om du inte klarar kurserna

Du har rätt att behålla dina studiemedel även om du inte klarar dina studieresultat. Däremot måste du ha varit registrerad på alla kurser du fått studiemedel för. Om du varit registrerad på färre poäng än du fått studiemedel för, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

För att få nya studiemedel måste du dock ha klarat dina studieresultat.
Studieresultat

Senast uppdaterad: 2016-04-06