Intyga studieresultat

Vi hämtar dina studieresultat automatiskt från de flesta högskolor och universitet. Därför behöver du vanligtvis inte skicka in några uppgifter om avklarade högskolepoäng.

Ibland är det dock nödvändigt att skicka in ett intyg om studieresultat. Det ska du göra

  • om du läser på en skola som inte skickar uppgifter om studieresultat automatiskt till oss. Då ska du skicka in en blankett där du redovisar dina studieresultat. Blankett för att redovisa dina studieresultat finns i menyn till höger.
  • om du inte blivit klar med ett längre individuellt arbete, exempelvis en uppsats som pågår under större delen av terminen. Du kan då redovisa studieresultaten genom att skicka in ett intyg från din handledare. Intyget ska visa hur många poäng handledaren anser att du klarat av och vid vilken tidpunkt. Handledaren tar själv fram intyget som skrivs på skolans brevpapper, skolans stämpel ska även finnas på intyget. Observera att det inte finns någon färdig blankett på csn.se för detta ändamål.
  • om du läste på en utbildning utomlands senast du hade studiemedel. Har du exempelvis läst en språkkurs, ska du skicka in ett intyg där det står att du gjort ett slutprov och att du klarat hela språkkursen.

Läs om studieresultat vid studier utomlands

Senast uppdaterad: 2016-09-20