Krav på studieresultat

Vi prövar vanligtvis dina studieresultat för de veckor du senast fick beslut om studiemedel.

Kravet på studieresultat är lägre under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på heltid. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor.

Lägre krav första läsåret

Om du har studiemedel på heltid, är kravet på studieresultat lägre under de första 40 veckorna. Kravet är då 62,5 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studiemedel för 40 veckor (60 hp).

Illustration som visar krav på studieresultat de första 40 veckorna

Om du har studiemedel på deltid, har du fler veckor med det lägre kravet på studieresultat. Du kan läsa mer om detta nedan under Studerar du på deltid?

Högre krav efter första läsåret

Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då 75 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att om du fått studiemedel på heltid för 40 veckor (60 hp) är kravet 45 hp.

Illustration som visar krav på studieresultat efter de första 40 veckorna

Kravet på studieresultat utgår alltså från det antal poäng du får studiemedel för. Om du exempelvis har studiemedel i 40 veckor på heltid, ställer vi kravet utifrån 60 hp även om du läser fler poäng. De krav som vi räknar fram avrundar vi alltid nedåt till närmaste heltal.

Exempel - Amanda uppfyller inte resultatkraven för andra läsåret

Amanda har läst med studiemedel på heltid i totalt 80 veckor, det vill säga i två läsår. Under de första 40 veckorna klarade hon 40 hp. Därmed uppfyllde hon kravet på 62,5 procent och kunde få nya studiemedel. Under det andra läsåret klarade Amanda också 40 hp, men det räckte inte för att hon skulle kunna få nya studiemedel. Det beror på att kravet för andra läsåret är 75 procent, det vill säga 45 hp.

Studerar du på deltid?

Hur många veckor med lägre krav på studieresultat du har beror på om du studerar med studiemedel på heltid eller deltid. Det lägre resultatkravet är 62,5 procent.

Studerar med studiemedel på Antal veckor med lägre resultatkrav Motsvarar vanligtvis
100 procent 40 2 terminer
75 procent 60 3 terminer
50 procent 80 4 terminer

Om du eller en närstående blir sjuk

Veckor då du varit sjuk och haft studiemedel räknar vi inte med när vi prövar dina studieresultat, men då måste Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod. Kom därför ihåg att du alltid ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan.

Om du måste vara hemma och ta hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående, ska du anmäla det till CSN. De veckor du vårdar barn eller en närstående räknar vi inte med i prövningen av dina studieresultat.
Sjuk, vård av barn eller närstående

Senast uppdaterad: 2013-02-18