Vi prövar studieresultaten

För att få nya studiemedel måste du kunna visa att du klarat av dina studier. När du söker studiemedel igen prövar vi om du uppfyllt kravet på studieresultat. Första gången du söker studiemedel gör vi inte någon prövning.

Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel. Om du senast fick ett beslut om studiemedel för 40 veckor, är det resultaten från den perioden vi prövar. Ett läsår är vanligtvis 40 veckor.

Saknar du poäng vid terminsstarten?

Om du inte har tillräckliga studieresultat när du skickar in din ansökan, väntar vi med att fatta ett beslut. Det gör vi för att se om du klarar fler poäng. Vi väntar som längst fyra veckor in på terminen. Har du uppnått resultatkraven inom de fyra första veckorna på terminen, får du nya studiemedel för hela terminen.

Exempel - Håkan klarar 15 högskolepoäng fyra veckor in på terminen

Håkan söker studiemedel från och med vecka 36. Under förra läsåret klarade han bara 30 högskolepoäng (hp), trots att kravet var 45 hp. Under vecka 39 klarar han ytterligare 15 hp. Håkan kan därför få studiemedel från terminsstarten vecka 36.

Läs mer om hur du läser in poäng

Då prövar vi inte studieresultat

Vi prövar inte dina studieresultat

  • om det är första gången du söker studiemedel för eftergymnasiala studier. Utbildningar på eftergymnasial nivå är exempelvis utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola. Observera att basåret inte räknas som eftergymnasiala studier.
  • om du fått studiemedel för en del av en studieperiod (termin) och nu ansöker om fler veckor med studiemedel för samma studieperiod.
  • om du avbrutit dina studier och fått återkrav på studiemedel. Då prövar vi bara studieresultaten för den period du faktiskt studerade.
  • under perioder du varit helt sjukskriven. Sjukperioden måste då vara godkänd av Försäkringskassan.
  • under perioder du tillfälligt vårdat barn eller närstående. Perioden måste då vara godkänd av CSN.
  • om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Detta gäller för studier efter den 1 juli 2013.

Exempel - Sebastian är sjukskriven halva terminen

Sebastian läser till civilekonom och har haft studiemedel i totalt 40 veckor. Han har varit sjukskriven under 10 veckor och därför bara klarat 40 hp. Kravet för att få fortsatta studiemedel är normalt 45 hp, men Sebastian behöver på grund av sin sjukskrivning bara klara 33 hp. De veckor han varit sjukskriven räknar vi bort. Sebastian kan därför få nya studiemedel.

Läs mer om när du eller en närstående blir sjuk

Studieresultat som är äldre än tio år

För studier efter den 1 juli 2013 prövar vi inte studieresultaten om det var mer än tio år sedan du studerade med studiemedel. Det måste ha gått mer än tio år mellan den sista veckan som du hade studiemedel och den första veckan som du nu ansöker om studiemedel för.

Intyga studieresultat

Om du senast studerade med studiemedel på en utbildning på eftergymnasial nivå som inte var en högskoleutbildning, måste du själv skicka in ett intyg som visar dina studieresultat. Detta gäller också om du studerat utomlands.
Intyga studieresultat

Ibland prövar vi på ett annat sätt

Vi tittar i första hand på studieresultaten från din senaste studieperiod med studiemedel när vi fattar beslut om nya studiemedel. Men ibland prövar vi på ett annat sätt, exempelvis om du senast sökte studiemedel för bara en termin.
Undantag när vi prövar

Senast uppdaterad: 2015-05-30