Undantag när vi prövar

I första hand tittar vi på studieresultaten från din senaste period med studiemedel (vanligtvis ett läsår) när vi fattar beslut om studiemedel. Men ibland gör vi undantag när vi prövar, exempelvis om du senast sökte studiemedel för bara en termin.

Om du senast fick studiemedel för bara en termin (studieperiod) men inte klarade tillräckliga poäng då, kan vi i vissa fall även titta på dina studieresultat från tidigare terminer när du söker studiemedel på nytt. De sammanlagda poängen för en längre period kan ibland räcka för att du ska få nya studiemedel. Vi kan bara räkna med studieresultat som du klarat ett år bakåt i tiden, inklusive den termin som du ska redovisa resultat ifrån.

Det kan vara en fördel för dig att söka studiemedel för ett helt läsår, eftersom vi då automatiskt prövar studieresultaten för hela läsåret. Då kan du få ditt beslut snabbare än om vi prövar terminerna var för sig.

Exempel - Arvid sökte senast studiemedel för bara en termin

Arvid läser datateknik och haft studiemedel på följande sätt:

Termin Heltidsveckor med studiemedel Avklarade poäng
Vårterminen 2016 20 30 hp
Höstterminen 2016 20 15 hp

Arvid sökte studiemedel för vår- och höstterminen 2016 var för sig. Nu ska han söka studiemedel igen. Resultaten från den senaste perioden (höstterminen 2016) är inte tillräckliga för att han ska få nya studiemedel. Vi tittar därför även på hans studieresultat för vårterminen 2016. Då visar det sig att Arvid klarar kraven på studieresultat och att han därmed kan få nya studiemedel.

Senast uppdaterad: 2016-12-07