Studieresultat

För att få nya studiemedel måste du klara kraven på studieresultat. Om du söker studiemedel för första gången, behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat.

Vad är studieresultat?

Studieresultat är det antal poäng du klarat på en kurs eller utbildning.

Du får studiemedel utifrån hur många högskolepoäng du ska läsa under en period. Om du fortsätter att studera och söker studiemedel på nytt, måste du visa att du klarat de poäng som du senast fick studiemedel för.

Krav på studieresultat

Under de första 40 veckorna som du studerar med studiemedel på heltid är kravet på studieresultat lägre. Då är kravet att du ska klara 62,5 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för. Efter de 40 första veckorna är kravet 75 procent.
Krav på studieresultat

Vi prövar studieresultaten

När du ansöker om nya studiemedel prövar vi om du har tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Vi prövar oftast studieresultaten för de veckor du senast fick studiemedel.
Vi prövar studieresultaten

När studieresultaten inte räcker

Om dina studieresultat inte räcker för att få nya studiemedel, måste du läsa in de poäng du saknar innan du kan få nya studiemedel. Har du särskilda skäl till att du inte klarat resultatkraven, kan vi ta hänsyn till det när vi prövar din ansökan. De studiemedel du redan fått får du behålla, om du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studiemedel för.
När studieresultaten inte räcker

Avbrott i dina studier

Om du avbrutit dina studier och vill söka nya studiemedel, måste du kunna intyga att du klarat dina studier till och med avbrottet. Om du betalar tillbaka de studiemedel du fått fram till avbrottet, prövar vi inte studieresultaten för den tiden.
Avbrott i dina studier

Intyga studieresultat

Du behöver vanligtvis inte skicka in några uppgifter om dina högskolepoäng, eftersom vi får uppgifterna automatiskt från de flesta högskolor och universitet. Men ibland måste du skicka in ett intyg om dina studieresultat, exempelvis om du studerat utomlands eller om du blivit klar med ett examensarbete.
Intyga studieresultat

Senast uppdaterad: 2013-02-18