När studieresultaten inte räcker

Om du tidigare studerat med studiemedel men saknar tillräckliga studieresultat, kan du få avslag när du söker nya studiemedel.

För att få nya studiemedel måste du först klara det antal poäng som du saknar från din senaste period med studiemedel.

Om du klarat kravet på studieresultat inom de fyra första veckorna på terminen, får du nya studiemedel för hela terminen. Läser du in poängen senare kan du också få studiemedel igen, men tidigast från och med veckan efter den vecka då du klarade resultatkravet.

Läsa in poäng som du saknar

För att du ska kunna få nya studiemedel, måste du läsa in de poäng du saknar.
Läs mer om hur du läser in poäng

Har du särskilda skäl?

I vissa fall kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha inverkat på dina studieresultat. Då måste du kunna redogöra för dessa skäl och intyga dem när du ansöker om studiemedel.
Läs mer om särskilda skäl

Får du behålla de studiemedel du redan fått?

Din rätt att behålla studiemedlen beror inte på dina studieresultat, utan på hur många poäng eller kurser du varit registrerad på och läst.

Du får alltså behålla dina studiemedel så länge du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studiemedel för, även om du inte klarat studieresultaten. Om du däremot läst färre poäng eller kurser än du fått studiemedel för, måste du betala tillbaka det du fått för mycket.

Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till studiemedel eller hur mycket studiemedel du kan få.
Anmäl ändringar

Senast uppdaterad: 2013-02-18