Särskilda skäl

Om dina studieresultat inte räcker kan vi ta hänsyn till särskilda skäl som kan ha påverkat studieresultaten. Det kan exempelvis vara att du eller din familj blivit sjuk eller att du har en funktionsnedsättning som gör att studierna tar längre tid.

Så här redogör du för särskilda skäl

Om du har särskilda skäl som du vill att vi tar hänsyn till när vi prövar om du kan få nya studiemedel, ska du skicka med ett personligt brev och ett intyg när du söker studiemedel. Ju tidigare vi får information från dig, desto snabbare kan du få ett beslut.

Du måste kunna visa på ett tydligt samband mellan dina skäl och de bristande studieresultaten. Du ska noga beskriva hur skälen påverkat dina studier. Det ska också framgå att skälen som du beskrivit stämmer i tid med de veckor du inte klarade studieresultaten, exempelvis att du blev sjuk under en tentaperiod.

Du måste styrka dina skäl med intyg från exempelvis en läkare eller din skola. Av intyget ska det framgå att skälen stämmer i tid med de bristande studieresultaten.

Om du behöver hjälp kan du även vända dig till studenthälsan på din skola.

Exempel på skäl som vi kan ta hänsyn till

Personliga skäl

Du har personliga skäl, exempelvis att du eller en nära anhörig har varit sjuk eller att någon nära anhörig avlidit. Med nära anhörig menas mamma, pappa, man, fru, sambo, syskon eller barn. Du måste styrka dina uppgifter med intyg från läkare eller motsvarande.

Funktionsnedsättning

Du har en funktionsnedsättning som medför att studierna tar längre tid. Du måste styrka dina uppgifter med intyg. Det ska framgå på vilket sätt du försenats i studierna samt under vilken tid. Kontakta oss för att få reda på vilka intyg du behöver skicka in.

Allvarliga brister i utbildningen

Du har haft svårt att klara dina studier på grund av allvarliga brister på skolan. Skolan måste intyga att dina uppgifter stämmer.

Senast uppdaterad: 2013-08-06