Godkända utbildningar

Det är regeringen som beslutar om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel och övriga studiestöd.

Utbildningar kan tillkomma och försvinna. Vi uppdaterar listan regelbundet. I bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) hittar du alltid den gällande listan över utbildningar.
Till studiestödsförordningen (2000:655)

Högskoleutbildningar som ger rätt till studiemedel

 • Kommunal högskoleutbildning som inte är en uppdragsutbildning
 • Statliga högskolor och universitet, förutom
  • seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet
  • utbildning enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
  • utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Dock får studiestöd lämnas för en uppdragsutbildning på polisprogrammet vid Umeå universitet samt vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Södertörns högskola.

Övriga skolor och utbildningar som ger rätt till studiemedel

 • Beckmans skola AB, för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidatexamen
 • Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning
 • Ersta Sköndal Högskola AB:
  • magisterexamen i omvårdnad
  • magisterexamen i socialt arbete
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • kandidatexamen i socialt arbete
  • kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • sjuksköterskeexamen
  • socionomexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
 • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
 • Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Newmaninstitutet
  • kandidatexamen i teologi
  • högskoleexamen i teologi
 • Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola:
  • magisterexamen i omvårdnad
  • kandidatexamen i omvårdnad
  • sjuksköterskeexamen
  • specialistsjuksköterskeexamen
 • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)
 • Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
 • Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI):
  • högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning
  • högskoleexamen med inriktning logonomi.
 • Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa skogsskola, skogsteknikerexamen.
 • Teologiska Högskolan, Stockholm (THS):
  • masterexamen i teologi
  • magisterexamen i teologi
  • kandidatexamen i teologi
  • kandidatexamen i mänskliga rättigheter
  • högskoleexamen, teologisk utbildning
  • högskoleexamen i mänskliga rättigheter, förordning (2008:49)

Om en del av utbildning är förlagd utomlands

Studerar du på någon av ovanstående utbildningar och har förlagt en del av din utbildning utomlands, har du rätt till studiemedel. Det kan exempelvis vara att

 • du gör praktik utomlands
 • du gör ditt uppsats- eller examensarbete utomlands
 • en del av din utbildning, oftast en termin, förlagts utomlands.
Senast uppdaterad: 2016-02-23