Studier som ger rätt till studiemedel

Det är regeringen som bestämmer vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel. Det finns också regler för vilken typ av studier du kan få studiemedel för.

De flesta statliga högskolor och universitet ger rätt till studiemedel. Även kommunala högskoleutbildningar som inte är uppdragsutbildningar, ger rätt till studiemedel.
Godkända utbildningar

Olika typer av studier

Du måste alltid vara registrerad på den kurs du läser för att kunna få studiemedel. Detta gäller alla typer av studier.

Kurser

Du kan få studiemedel för en kurs under de veckor som du är registrerad på den. Tänk på att om du vill ha studiemedel för hela terminen kan du inte ha något uppehåll mellan kurserna. Du får alltså bara studiemedel för den tid som du är registrerad på en kurs.

Distansstudier

Du kan få studiemedel för distansstudier. Då gäller samma regler som för vanliga studier.

Sommarstudier

Du kan få studiemedel för sommarstudier. Du måste då studera i minst tre veckor under perioden juni-augusti. Tänk på att kontrollera att sommarkursen ger rätt till studiemedel.
Sommarstudier

Självstudier inför omtentamen

Du kan inte få studiemedel om du studerar till en omtentamen utan att vara registrerad på en kurs.

Läsa om en kurs

Du kan få studiemedel om du är registrerad på och läser om en kurs som du inte klarat. Men du kan bara få studiemedel för de delar du inte tidigare klarat. Om du exempelvis klarat 5 hp av en 15-poängskurs, kan du bara få studiemedel för de återstående 10 poängen även om du läser hela kursen på nytt. Du kan alltså inte få studiemedel för en kurs som du tidigare klarat, men som du nu vill läsa upp betygen för.

Examensarbete eller uppsats

Du kan få studiemedel om du gör ett examensarbete eller skriver en uppsats. Du får studiemedel för det antal poäng som arbetet omfattar. Om ditt arbete förlängs måste du skicka in ett intyg från din handledare. Gör du examensarbetet eller skriver uppsatsen under sommaren, gäller särskilda regler.
Sommarstudier

Uppdragsutbildning

Du kan inte få studiemedel för en uppdragsutbildning. Med uppdragsutbildning menar vi en utbildning som någon har beställt av en högskola eller ett universitet, exempelvis en skräddarsydd kurs som ett företag beställer för sina anställda.

Senast uppdaterad: 2014-01-07