Sommarstudier

Du kan få studiemedel för att läsa en sommarkurs, skriva uppsats eller göra ett examensarbete under sommaren.

Sommarkurs

För att få studiemedel för en sommarkurs måste

  • kursen eller utbildningen ge rätt till studiemedel
  • skolan ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN
  • du vara registrerad på kursen
  • du studera i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni-augusti. Om du läser en kurs eller utbildning som är uppdelad på flera perioder, måste en period omfatta minst tre sammanhängande veckor.

Du måste också uppfylla övriga krav för att få studiemedel.

Självstudier under sommaren ger inte rätt till studiemedel. Med självstudier menas exempelvis om du läser in en kurs som inte har sin studietid förlagd till sommaren.

Hur mycket kan du få?

Här ser du exempel på hur mycket du kan få beroende på din studietakt:

  • Om du läser en sommarkurs på 15 högskolepoäng i 12 veckor, får du studiemedel på heltid i 10 veckor.
  • Om du läser en sommarkurs på 7,5 högskolepoäng i 7 veckor, får du studiemedel på heltid i 5 veckor.

Läs mer om studietakt på sidan Heltid eller deltid?

Belopp heltidsstudier

Uppsats eller examensarbete

Du kan få studiemedel om du skriver en uppsats eller gör ditt examensarbete under sommaren.

Då måste du tillsammans med din ansökan om studiemedel skicka in blanketten "Intyg om handledning" (2427W). Intyget ska visa att du kan få handledning under studietiden och fylls i av din handledare.

Om du börjat med din uppsats eller ditt examensarbete under den ordinarie terminstiden, kan du bara söka studiemedel för den kvarvarande delen av arbetet. Din handledare ska då skriva på intyget hur många högskolepoäng ditt arbete under sommaren motsvarar. Handledaren ska även skriva under din studieförsäkran när kursen startat. Det kan han eller hon göra tidigast den första dagen på sommarterminen.

Tänk på

  • Vi kan bara lämna studiemedel för högst fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Sök därför studiemedel i tid!
  • Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel. Fribeloppet blir lägre ju längre studietid du har.
  • Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor. Om du får studiemedel under sommaren, räknar vi de veckorna som utnyttjade.
  • Om du förlänger studietiden för din uppsats eller ditt examensarbete prövas dina studieresultat när du söker studiemedel för den kvarvarande delen av arbetet. Du kan därför behöva be din handledare att intyga hur många poäng som du anses ha klarat av fram till dess att arbetet förlängdes. Läs mer på sidan Intyga studieresultat

Inkomst och fribelopp

Längsta tid med studiemedel

Studieresultat

Senast uppdaterad: 2017-01-26