Från sjukanmälan till avskrivning

Här ser du vad som händer för dig som studerar med studiemedel, från det att du anmäler din sjukdom till Försäkringskassan till det att du är frisk.

1. Du anmäler sjukdom

Du anmäler till Försäkringskassan att du är sjuk och inte kan studera. Det ska du helst göra den första sjukdagen.

2. Försäkringskassan prövar och meddelar CSN

Försäkringskassan prövar ditt ärende och meddelar CSN de tider som de bedömer att du är helt oförmögen att studera på grund av sjukdom.

3. CSN prövar

CSN prövar din rätt till studiemedel under sjukdom.

4. CSN betalar ut studiemedel

Har du rätt till studiemedel under sjukdom betalar CSN ut studiemedel till dig under tiden du är sjukskriven på heltid.

5. CSN prövar avskrivning

Om du varit sjuk i mer än 30 dagar prövar CSN om lånet kan skrivas av.

Senast uppdaterad: 2015-10-21