Trygghetsregler vid sjukdom

När du studerar med studiemedel omfattas du av trygghetsregler om du blir sjuk. Det innebär bland annat att du får behålla studiemedlen under tiden du är sjuk, även fast du inte kan studera. Anmäl därför alltid sjukdom till Försäkringskassan.

Här kan du läsa om trygghetsreglerna.

Veckorna räknas inte som använda

De veckor du är sjuk räknas inte som använda veckor med studiemedel. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor du haft studiemedel.

Exempel – Markus får räkna bort veckor

Markus har rätt till totalt 240 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå. Han har nu haft studiemedel i 100 veckor, men varit sjukskriven i 5 av dessa veckor. CSN räknar därför att Markus har använt 95 av sina 240 veckor med studiemedel.

Lägre resultatkrav

De veckor du är sjuk räknas också bort när vi prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Därför är det viktigt att du alltid anmäler sjukdom.

Exempel – Frida får lägre krav på studieresultat

Frida var sjuk i 8 veckor under vårterminen och kunde inte studera. Hon anmälde det till Försäkringskassan och de godkände hennes sjukperiod. När Frida söker studiemedel på nytt, prövar CSN om hon har klarat studieresultaten för den senaste perioden med studiemedel, 40 veckor i Fridas fall. Normalt skulle kravet ha varit att hon klarat 45 högskolepoäng (hp), men eftersom hon varit sjuk i 8 veckor är kravet nu bara 36 hp.

Ditt lån kan skrivas av under sjukperioden

CSN kan skriva av lånedelen efter 30 dagars karenstid. Det innebär att om du är sjuk i mer än 30 dagar behöver du inte alltid betala tillbaka det lån du får från och med sjukdag 31.

Om du är sjuk mer än en gång inom 20 dagar får du inte någon ny karenstid.

Exempel - Isa är sjuk i 51 dagar

Isa får studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Hon är sjuk under perioden 25 januari-15 mars (51 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

CSN skriver av Isas lån för tiden 24 februari-15 mars, det vill säga för totalt 21 dagar.

Exempel - Bertil är sjuk i januari och mars

Bertil ska få studiemedel under perioden 14 januari-5 juni. Han är sjuk under följande perioder: 25 januari-23 februari (30 dagar) och 10 mars-10 april (32 dagar). Karenstiden blir då 25 januari-23 februari.

CSN skriver av Bertils lån för tiden 10 mars-10 april. Eftersom han blev sjuk på nytt inom 20 dagar, får han inte någon ny karenstid under den andra sjukperioden.

Senast uppdaterad: 2016-02-02