Studera utan studiemedel

Om du studerar utan studiemedel kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas.  Din sjukpenninggrundande inkomst styr bland annat hur mycket du får i sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Det är i allmänhet din aktuella inkomst som ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst. Den kan också beräknas på en tidigare arbetsinkomst.

När du studerar med studiemedel kan du få behålla din SGI under studieperioden.

Om du däremot studerar utan att löpande ha studiemedel, förlorar du i allmänhet din SGI.

Läs mer om reglerna hos Gör en sjukanmälan - Försäkringskassan

Återbetalning av tidigare lån

Betalar du redan på ett studielån och ska börja studera igen?

Om du studerar med studiemedel behöver du inte betala tillbaka under den tid du studerar.

Studerar du däremot utan studiemedel, måste du fortsätta att betala tillbaka även under studietiden. Om du inte kan betala på ditt lån under studietiden för att dina inkomster är lägre, har du möjlighet att ansöka om att få nedsättning. Nedsättning innebär att du får betala mindre på ditt lån under en tid.

Senast uppdaterad: 2016-02-23