Hur mycket får du?

Här kan du se exempel på hur mycket du kan få och när pengarna kommer.

  • Du får utbetalningarna av studiemedel i förskott.
  • Det vanligaste är att du får studiemedel för fyra veckor varje gång du får en utbetalning från CSN.  
  • Antalet veckor för den första och sista utbetalningen av studiemedel för terminen kan variera något. Detta beror på vilket datum terminen startar eller slutar.      
  • Du får studiemedel utifrån det antal högskolepoäng du läser. Om du läser 30 högskolepoäng per termin, får du studiemedel bara för 20 veckor, även om studietiden är längre.

Exempel - Alexandras utbetalningar under våren

Alexandra läser 30 högskolepoäng mellan den 18 januari 2017 och den 5 juni 2017. Hon får då studiemedel för 20 veckor. Studiebidraget blir 14 240 kronor och lånet 35 840 kronor. Totalt får hon 50 080 kronor.

Så här betalas Alexandras studiemedel ut:

Studiestart i jan. 24 feb. 24 mars 25 april 25 maj
12 520 kr
(5 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
7 512
(3 v.)

Exempel - Antons utbetalningar under hösten

Anton läser 30 högskolepoäng mellan den 29 augusti 2017 och den 15 januari 2018. Han får då studiemedel för 20 veckor. Studiebidraget blir 14 240 kronor och lånet 35 840 kronor. Totalt får han 50 080 kronor.

Så här betalas Antons studiemedel ut:

Studiestart i aug. 25 sept. 25 okt. 24 nov. 22 dec.
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
10 016 kr
(4 v.)
Senast uppdaterad: 2016-12-07