Hur ansöker du?

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor.

Läs mer om studiemedelsansökan för studier utomlands.

Behöver du skicka med ett intyg?

Kontakta skolan och ta reda på hur den rapporterar din antagning till utbytesstudier till CSN. Om inte skolan rapporterar antagningen via Ladok, måste du även skicka med blanketten "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram" i din ansökan.

Du måste styrka studietiden

Många länder har en terminsindelning som ser annorlunda ut än i Sverige. Du måste därför alltid styrka dina studietider:

  • mellan vilka datum undervisningen pågår
    (start- och slutdatum för terminerna)
  • examensperiod.

Detta gör du med exempelvis

  • ett intyg från den utländska skolan
  • en kopia från aktuell kurskatalog
  • ett utdrag från den utländska skolans webbplats.

Ansök för två terminer på en gång

Ska du åka på utbytesstudier endast under en termin? Och studera i Sverige terminen före eller efter det? I så fall är det bra att ansöka om studiemedel för hela läsåret på en gång. Då behöver CSN inte pröva dina studieresultat direkt efter varje termin.

För din utbytestermin ansöker du om utlandsstudiemedel och för terminen i Sverige ansöker du om studiemedel för studier i Sverige.

Senast uppdaterad: 2015-05-21