Vad krävs för att få studiemedel?

För att du ska få studiemedel för utbytesstudier, ska du uppfylla vissa villkor.

 • Du ska ha antagits till utbytesstudierna av skolan i Sverige
  Din skola i Sverige ska visa att du blivit antagen på ett utbytesprogram. Skolan gör detta genom att antingen registrera det i Ladok eller fylla i "Intyg om deltagande i utbytesprogram". Kontakta skolan och ta reda på hur den rapporterar antagningen till CSN.
 • Du ska uppfylla kraven på studieresultat
  Om du redan haft studiemedel för studier på en högskola, måste du ha klarat av studierna i normal takt för att få mer studiestöd. När CSN prövar studieresultaten tar vi hänsyn till personliga förhållanden som kan ha påverkat dina studier.
 • Du ska studera i en viss studietakt
  Du måste ha en studietakt på minst 50 procent under minst 3 veckor. Läs mer om studietakt här. Läser du någon kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar vid ett utbytesprogram kan det påverka din studietakt. Det är därför viktigt att du meddelar CSN om du läser i Sverige samtidigt.
 • Du ska uppfylla kravet på medborgarskap
  Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler för studiemedel för utbytesstudier. Du kan ansöka om studiemedel för utbytesstudier om du börjat på en högskoleutbildning i Sverige och om studierna helt kan tillgodoräknas inom ramen för utbytesprogrammet. Du kan få studiemedel för utbytesstudier under högst ett år.
  Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare
Senast uppdaterad: 2016-10-12