Krav för att få lärlingsersättning?

Det finns vissa krav som du måste uppfylla för att du ska kunna få lärlingsersättning.

För att kunna få lärlingsersättning måste du gå på en gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan där delar av din utbildning är på en arbetsplats.

Du kan inte få lärlingsersättning om du går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller läser på en gymnasial utbildning på komvux där delar av din utbildning är på en arbetsplats.

Rätt till studiehjälp

För att ha rätt till lärlingsersättning måste du också ha rätt till studiehjälp. Det innebär bland annat att du måste gå på en utbildning som ger rätt till studiehjälp.

Utbildningskontrakt

Du måste också ha ett utbildningskontrakt för att kunna få lärlingsersättning. Det är ett avtal mellan dig, din skola och den arbetsplats där du har din lärlingsplats. du kan bara få lärlingsersättning för den tid då du har ett utbildningskontrakt.

Till din ansökan om lärlingsersättning ska du alltid skicka med en kopia på ditt utbildningskontrakt.

Tänk på att kontraktet ska skrivas under av dig, din skola och din arbetsplats. Om du är under 18 år, ska även dina vårdnadshavare skriva under.

Studier på heltid

Du måste studera på heltid för att kunna få lärlingsersättning.

Under 20 år

Du kan få lärlingsersättning till och med vårterminen det år du fyller 20. Det finns inte någon nedre åldersgräns.

Om du får lärlingslön

Du kan inte få lärlingsersättning om du får lärlingslön.

Om du skolkar

Om du är borta från din lärlingsplats utan giltigt skäl, räknar vi det som skolk. Då har du inte rätt till studiehjälp. Om du inte har rätt till studiehjälp har du heller inte rätt till lärlingsersättning.
Skolk och studiehjälp

Senast uppdaterad: 2016-06-02