Hur mycket pengar?

Du kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar och har ett utbildningskontrakt.

Om ditt utbildningskontrakt gäller hela läsåret och du studerar på heltid, får du lärlingsersättning för nio månader.

Om utbildningskontraktet gäller för kortare tid, får du ersättning för den tid kontraktet gäller.

Exempel - Karl har utbildningskontrakt för delar av läsåret
Karl läser en gymnasial lärlingsutbildning i Kalmar. Han gör delar av sin utbildning på en arbetsplats. Karl har ett utbildningskontrakt som gäller från och med den 1 oktober till och med den 10 maj. Under den tiden får han lärlingsersättning.

Vad  krävs för att få lärlingsersättning?

Läs mer om vilka krav som du måste uppfylla för att få lärlingsersättning

När kommer pengarna?

CSN betalar ut lärlingsersättningen den sista vardagen i månaden. 

Om du har ett utbildningskontrakt som gäller för hela läsåret 2017/18, får du normalt lärlingsersättningen följande datum:

  • 29 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 29 december 2017
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 29 mars 2018
  • 30 april 2018
  • 31 maj 2018

Vi betalar ut pengarna när skolan rapporterat att du studerar på heltid.

Vem får pengarna?

Om du fyllt 18 år betalar vi ut lärlingsersättningen till dig. Innan dess är det någon av dina föräldrar eller båda som får ersättningen. Pengarna går till den förälder som senast fick ditt barnbidrag eller förlängda barnbidrag.
Läs mer om konto för utbetalning

Senast uppdaterad: 2017-07-06