Från ansökan till utbetalning

Här kan du se vad som händer från att du söker lärlingsersättning till att du får dina pengar.

1. Ansökan

Fyll i och skicka in blanketten som heter ”Ansökan om lärlingsersättning”. Blanketten hittar du i menyn till höger. Kom ihåg att skicka med en kopia på ditt utbildningskontrakt!

2. CSN behandlar

Vi prövar din ansökan och ser om du kan få lärlingsersättning.

Om uppgifter saknas

Om vi saknar uppgifter i din ansökan eller om de inte stämmer, måste du lämna fler uppgifter till oss. Då skickar vi ett meddelande till dig.

3. Beslut

Du får vanligtvis ditt beslut inom några veckor.

Överklaga beslut

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut om din lärlingsersättning, kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd.

4. Utbetalning

Om du har ett utbildningskontrakt som gäller för hela höstterminen 2017 eller läsåret 2017/18, får du vanligtvis din första utbetalning den 30 september.

Hur mycket pengar och när kommer de?

Senast uppdaterad: 2017-07-06