När du eller närstående blir sjuk

Om du blir sjuk kommer du att fortsätta få lärlingsersättning.

Samma sak gäller om du har ett sjukt barn. Du kan även få behålla ersättningen om du vårdar närstående.

När du blir sjuk

Om du blir sjuk får du ändå behålla lärlingsersättningen. Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till skolan. De kan även be dig om ett läkarintyg om du är sjuk en längre tid eller har upprepad sjukfrånvaro.

När du vårdar sjukt barn

Om du har barn och måste vara hemma och vårda barnet för att det är sjukt, får du ändå behålla lärlingsersättningen.

Du får behålla lärlingsersättningen om något av detta gäller för dig:

  • Barnet är sjukt eller smittat.
  • Barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittad.
  • Den som brukar vårda barnet måste följa med ett annat av familjens barn till läkare.
  • Ni besöker en barnavårdscentral eller annan sjukvård.
  • Du tar ut pappadagar eller kontaktdagar vid ett barns födelse.


Om du vårdar ett sjukt barn, ska du anmäla detta till skolan. Är du borta mer än 14 dagar i följd, ska du lämna in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska till skolan.

När du vårdar närstående

Du har rätt att behålla lärlingsersättningen när du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående.

Vem räknas som sjuk anhörig eller närstående?

Som närstående räknas inte bara en nära släkting. Det kan även röra sig om en annan person som väljer att ha dig som vårdare, exempelvis en nära vän. Som svårt sjuk menas en person med en sjukdom som är ett hot mot den sjukes liv, exempelvis svår cancersjukdom.

Anmäl vård av närstående till skolan

Om du vårdar en närstående ska du anmäla detta till skolan.

Är du borta mer än 14 dagar i följd, ska du också lämna in ett utlåtande från en läkare och ett samtycke från den du ska vårda om skolan ber om det.

Senast uppdaterad: 2013-12-19