Anmäl ändringar

Har du bytt lärlingsplats? Eller har ditt utbildningskontrakt upphört? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din lärlingsersättning.

Du får lärlingsersättning utifrån de uppgifter du lämnade i din ansökan. Om något förändras måste du meddela det till skolan eller CSN direkt. Då kan vi justera din ersättning så att du får de pengar du har rätt till.

När ska du anmäla ändringar?

Anmäl till skolan om du

  • slutar studera
  • byter skola
  • minskar studieomfattning från heltid till deltid.


Anmäl till CSN om

  • du byter skola
  • du byter utbildning
  • du byter lärlingsplats
  • du får lärlingslön
  • ditt utbildningskontrakt upphör
  • avtalstiden för ditt utbildningskontrakt ändras.

Hur anmäler du ändringar?

Ändringar till CSN anmäler du på blanketten ”Anmälan om ändringar” som du fick med beslutet. Om du är under 18 år, är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under blanketten. I regel är båda föräldrarna förmyndare. Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under blanketten själv.

Vad händer efter en ändring?

När CSN har fått en anmälan om ändring, fattar vi ett nytt beslut om din lärlingsersättning. Det kan innebära att du

Senast uppdaterad: 2016-11-09