Återkrav

Om du fått pengar som du inte har rätt till, måste du betala tillbaka dem. Det kan exempelvis bero på att du hoppat av skolan. Då får du ett återkrav.

Du kan få ett återkrav exempelvis om

  • du avbryter dina studier
  • ditt utbildningskontrakt har upphört 
  • du får lärlingslön för samma tid som du har lärlingsersättning

Förutsättningarna för återkrav av lärlingsersättning är samma som för studiehjälpen. Det enda som skiljer är att CSN inte tar ut någon expeditionsavgift om du får återkrav på utbetald lärlingsersättning.
Regler om återkrav för studiehjälp

Senast uppdaterad: 2013-12-19