Aktuellt - studerande på komvux, folkhögskola, gymnasium

Här kan du läsa nyheter för dig som studerar på komvux, folkhögskola och gymnasium.


Studiestartsstöd ska underlätta för arbetslösa att börja studera

Regeringen har föreslagit att ett nytt bidrag för studier ska införas den 1 juli 2017. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att fler långtidsarbetslösa med stort utbildningsbehov ska börja studera och därmed stärka sina möjligheter till arbete. Förslaget ska beslutas under våren 2017.

Tips till dig som ska söka studiemedel

Skaffa mobilt bank-id och kolla upp dina studietider och att dina studier ger rätt till studiemedel. Då blir det enklare när du ska ansöka och du kan få ditt beslut snabbare.

Om du blir sjuk och har studiemedel

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn är det viktigt att du anmäler det. Du kan då få behålla dina studiemedel och kravet på studieresultat minskar. Gör din anmälan redan första frånvarodagen!