Förändring av kontroll för att betala ut stöd från 10 juni 2017

Från 10 juni sker en ändring av kontrollen för att betala ut studiemedel och studiestartsstöd.

För att du ska få din utbetalning från CSN behöver du som studerar lämna din studieförsäkran till CSN. Och din skola ska även intyga påbörjade studier genomatt registrera dig på din kurs. Skolan skickar dessa uppgifter elektroniskt till CSN.

Vad säger Studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd?

"Enligt Studiestödslagen/lagen om studiestartsstöd får studiemedel/studiestartsstöd endast betalas om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka studiemedel eller studiestartsstöd har beviljats."

Detta krav skärps och börjar gälla för alla ärenden där kontroll görs för att betala ut studiemedel eller studiestartsstöd och kontrolleras fr.o.m. den 10 juni. Ändringarna i kontrollen kommer gälla för både studiemedel och studiestartsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-06-12