Flykting i Sverige

Sverige vill att alla ska kunna studera för att förbättra sina möjligheter till ett arbete. Därför kan du få bidrag och låna pengar när du studerar. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om bidrag och lån för studier.

Har du rätt till svenskt studiestöd?

Om Migrationsverket bedömt att du är flykting eller skyddsbehövande har du rätt till svenskt studiestöd. Du har också rätt till svenskt studiestöd om du fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent.

Du kan också få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats eller beviljats enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd innan det förra tillståndet slutat gälla. Det krävs då också att din nya ansökan gäller för samma slags tillstånd som det förra, eller ett nytt tillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

CSN prövar din rätt till svenskt studiestöd och prövar även om du uppfyller övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.

Asylsökande har normalt inte rätt till studiestöd.

Vad är studiestöd?

Studiestöd kan bestå av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får, men lånet måste du betala tillbaka.

Här kan du läsa om de olika studiestöd som CSN har:

Studiehjälp

Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan få om familjen har inkomster under en viss gräns.

Studiehjälp

God man till ensamkommande barn

5 steg till beslut

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du läser på en eftergymnasial utbildning kan du söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Om du har barn kan du få extra bidrag. På lånet måste du betala en ränta som regeringen bestämt. I år (2017) är räntan 0,34 procent. Du kan välja att låna mindre pengar än vad du har rätt till eller bara ta bidraget om du vill.

Studiemedel

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är till för personer som är arbetslösa och som behöver läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är ett bidrag som du som längst kan få under 50 veckor om du studerar på heltid. Det är kommunen som i första hand bedömer om personen tillhör målgruppen för att få ansöka om studiestartsstödet. Det är också där du gör din ansökan.
Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös

Betala tillbaka studielån

De pengar som du har lånat måste du betala tillbaka med ränta. Detta gäller även om du skulle flytta från Sverige. Om du flyttar måste du meddela din nya adress till CSN.

Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på:

  • hur mycket du har lånat
  • hur hög räntan är
  • hur många år du har på dig att betala tillbaka lånet.

Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån tidigast sex månader från det att du senast fick studiemedel från CSN. Du betalar på ditt lån i högst 25 år, och det ska vara färdigbetalt när du är 60 år.

Om du får svårt att betala tillbaka, exempelvis för att du inte har någon inkomst, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det är CSN som beslutar om du kan få betala mindre.

Läs mer

Information om Sverige

Senast uppdaterad: 2017-09-08