5 steg till utbetalning

Illustrationen nedan beskriver 5 steg från att den studerande börjar sina gymnasiestudier tills att hen får sitt beslut och utbetalningsplan.

  1. Den studerande börjar sina gymnasiestudier.
  2. Skolan rapporterar att den studerande påbörjat sina studier.
  3. Om den studerande är utländsk medborgare skickar CSN ut blanketten ”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd” till den studerande. Det gör vi dock endast om skolan rapporterat heltid. Den studerande skickar in blanketten och CSN prövar den studerandes rätt till svenskt studiestöd.
  4. Den studerande får beslut om han eller hon har rätt till svenskt studiestöd eller inte.

    Mer om rätten till svenskt studiestöd kan du läsa i faktabladet ”Svenskt studiestöd för studier i Sverige – för dig som är utländsk medborgare”
  5. Den studerande får sitt beslut om studiestöd.  Tillsammans med beslutet skickas en belopps- och utbetalningsplan ut som visar hur utbetalningarna kommer att se ut.


Om den studerande är omyndig och CSN inte känner till vem som är betalningsmottagare behöver vi utreda det innan vi kan skicka beslutet och den första utbetalningen. I dessa fall kan den första utbetalningen fördröjd.

Senast uppdaterad: 2017-09-14