Fristående gymnasiesärskola

Från och med den 1 juli 2013 kan du som studerar på en fristående gymnasiesärskola söka inackorderingstillägg från CSN. Det kan du göra om du studerar och bor på en annan ort än din hemort.

Du kan få inackorderingstillägg för den tid du studerar på skolan och är inackorderad, dock längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du vill ansöka om inackorderingstillägg, ska du skicka in en blankett som heter ”Ansökan om inackorderingstillägg” CSN:s blankett 1604. Blanketten kan du beställa här på webbplatsen eller genom att kontakta CSN.

För att du ska kunna få inackorderingstillägg måste du uppfylla särskilda krav.

För dig som inte läser på hemorten

Du kan däremot inte få studiebidrag eller extra tillägg från CSN när du studerar på en fristående gymnasiesärskola.

Senast uppdaterad: 2013-09-25