Rg-bidrag

Två killar skejtar fram längs ån

Du som är hörselskadad eller rörelsehindrad kan få bidrag till vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat Rg-bidrag.

Du kan få Rg-bidrag för exempelvis

  • mat
  • boende
  • hemresor.

Skolor som ger rätt till Rg-bidrag

  • Riksgymnasiet för döva (RGD) i Örebro
  • Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro
  • Riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) i Angered, Kristianstad, Skärholmen eller Umeå.

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro

Riksgymnasier för svårt rörelsehindrade (RH-anpassad utbildning).

Vad krävs för att få Rg-bidrag?

Du kan få Rg-bidrag om du inte kan bo hemma när du studerar. Ditt föräldrahem måste ligga så långt bort från skolan att du inte kan åka fram och tillbaka varje dag.

Om du har aktivitetsersättning från Försäkringskassan, kan du bara få Rg-bidrag för de kostnader som inte täcks av aktivitetsersättningen. Detsamma gäller om du har inackorderingsbidrag från din hemkommun eller bostadstillägg. Det är viktigt att du meddelar CSN om du har någon av dessa ersättningar. Annars kan du få för mycket Rg-bidrag utbetalt. Då måste du sedan betala tillbaka det du fått för mycket.

Hur ansöker du?

Du ansöker om Rg-bidraget på en blankett som heter "Ansökan om Rg-bidrag". Blanketten kan du få från CSN i Eskilstuna dit också ansökan ska skickas. Kontakta CSN i Eskilstuna om du har frågor. Du hittar kontaktuppgifterna i högermenyn.

Hur mycket får du?

Hur mycket du får i Rg-bidrag beror bland annat på hur mycket ditt boende kostar och vilka inkomster du har. Kontakta oss för mer information.

Tänk på att anmäla ändringar

Du måste alltid meddela CSN om något ändras som kan påverka din rätt till Rg-bidrag. Det kan exempelvis vara att du byter boende eller skola.
Läs mer om ändringar

Senast uppdaterad: 2013-11-11