Utbetalning av Rg-bidrag

Här kan du läsa om när du får dina pengar och vem som får utbetalningen.

Rg-bidraget får du i förskott. Vi betalar ut Rg-bidraget den 25 under perioden augusti-april. Om den 25 är en helgdag, betalar vi ut pengarna sista vardagen före den 25.


Vem får utbetalningen?

Om du är under 18 år, betalar vi ut Rg-bidraget till den förälder eller vårdnadshavare som sist fick barnbidraget. Om dina föräldrar vill att du ska få Rg-bidraget till ditt eget konto, ska ni kontakta föräldrarnas bank för att ordna med överföringen.

I vissa fall kan vi betala ut Rg-bidrag direkt till kommunen. Det gäller exempelvis om du studerar på ett riksgymnasium i Örebro och har ett boende genom kommunen. Då betalar vi ut ersättning för mat, boende och annan service direkt till Örebro kommun.

Utbetalningen ska gå till den andra föräldern eller delas

Om dina föräldrar vill att CSN ska betala ut Rg-bidraget till den andra föräldern eller om de vill dela på Rg-bidraget ska de ansöka om det på blanketten ”Ändring av betalningsmottagare mellan vårdnadshavare”. Blanketten finns att ladda ner eller beställa på www.csn.se under Blanketter.

När du fyller 18 år

När du fyller 18 år betalar vi ut Rg-bidraget direkt till dig.

Innan du fyller 18 år behöver du

  • skaffa ett bankkonto
  • meddela Swedbank vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in på.

Är du ensamkommande flyktingbarn och har en god man?

En god man träder in i stället för dina föräldrar och kan ansöka om att vara mottagare av bidrag från CSN. Du kan läsa mer om god man till ensamkommande barn här.

Utbetalning via Swedbank

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar. På Swedbanks webbplats anmäler ni enkelt på vilken bank och vilket konto ni vill ha pengarna insatta. Det är viktigt att det görs i god tid innan den första utbetalningen. När du fyller 18 år måste du själv anmäla ditt konto till Swedbank. Anmälan till Swedbanks kontoregister

Om ni inte anmäler till vilket konto ni vill ha Rg-bidraget utbetalt, får ni i stället ett utbetalningskort från Swedbank. När ni löser in utbetalningskortet får ni lämna ett kontonummer för de fortsatta utbetalningarna.

Senast uppdaterad: 2016-07-07