Anmäl ändringar

Har du flyttat? Eller har du avbrutit dina studier? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till Rg-bidrag. Anmäl ändringen direkt så slipper du få problem med ditt Rg-bidrag.

Du får Rg-bidrag utifrån de uppgifter du lämnade i din ansökan. Om något förändras under din studietid, måste du meddela det till CSN direkt. Då kan vi justera ditt Rg-bidrag så att du får de pengar du har rätt till.

Du ska alltid anmäla om du

  • flyttar
  • avbryter studierna
  • får ändrade kostnader
  • får ny inkomst eller ersättning, exempelvis ändrad aktivitetsersättning.

Hur anmäler du ändringar?

Du anmäler ändringar på blanketten ”Anmälan om ändringar” som följer med beslutet om Rg-bidrag. Du kan även anmäla ändringar via telefon, e-post eller brev.

E-post: rgbidrag@csn.se

Postadress:

CSN i Eskilstuna
Box 488
631 06 Eskilstuna

Telefonnummer:016-17 53 30

Vad händer om du inte meddelar ändringar?

Om du fått för mycket Rg-bidrag utbetalt för att du inte meddelat ändrade förhållanden, måste du betala tillbaka det du fått för mycket. Det kallas återkrav. Då får du också betala ränta.

Om CSN bedömer att någon medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att meddela ändrade förhållanden som påverkar rätten till bidrag, gör vi en polisanmälan. En sådan anmälan kan leda vidare till åtal för bidragsbrott.

Senast uppdaterad: 2016-11-09