Söka Rg-bidrag

Ansökan om Rg-bidrag inför nästa läsår får de flesta studerande automatiskt via posten i slutet av maj. Har du inte fått en ansökan i början av juni behöver du beställa den hos CSN via e-post eller telefon. Du kan också hämta den på skolan. Enklast är att beställa ansökan via e-post på rgbidrag@csn.se.

Innan du börjar fylla i din ansökan är det några saker som du behöver ta reda på och fundera över. Här kan du se vad du behöver göra innan du ansöker och vad du ska tänka på när du fått ditt beslut

 • Ta reda på vilken skola och utbildning du ska studera på.
 • Ta reda på adressen till ditt boende. Om du ska hyra egen lägenhet eller dela lägenhet med någon måste du ordna en kopia på hyreskontraktet.
 • Har du rätt att söka inackorderingsstöd från din hemkommun ska du göra det. Sök information om inackorderingsstöd på din hemkommuns webbplats (gäller endast studerande på RGD/RGH).
 • Har du aktivitetsersättning ska du skicka med en kopia på senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.
 • Har du bostadstillägg för din bostad på studieorten ska du skicka med en kopia på utbetalningsbeskedet.
 • Ta reda på hur du kan resa mellan din hemort och studieorten. Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Vanligaste tidpunkten för hemresan är fredag eftermiddag och återresa söndag eftermiddag. Läs mer om resor här.

Du kan bara söka Rg-bidrag för ett läsår i taget. Tänk på att fylla i ansökan om Rg-bidrag noga. Om CSN får in alla uppgifter vi behöver för att kunna pröva din ansökan får du ditt beslut snabbare

Så här fyller du i ansökningsblanketter för Rg-bidrag

Till varje blankett finns en guide som visar vilka uppgifter du ska lämna i respektive fält på blanketterna.

Så här fyller du i:

Innan du skickar in ansökan

 • Kontrollera att du fyllt i alla uppgifter.
 • Skriv under ansökan.
 • Skicka med de bilagor som behövs.
 • Kontakta din hemkommun för att söka inackorderingsstöd om du inte redan har fått beslut om detta (gäller endast studerande på RGD/RGH).
 • Du skickar sedan ansökan via posten till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Meddela CSN om något ändras

Har du flyttat? Eller har du avbrutit dina studier? Tänk på att du måste anmäla alla ändringar som kan påverka din rätt till Rg-bidrag. Anmäl ändringen direkt så slipper du få problem med ditt Rg-bidrag. Du kan läsa mer om att anmäla ändringar här.

Ditt ansvar

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar du själv för att de är riktiga. Du ansvarar även för att meddela oss om något förändras som kan påverka ditt Rg-bidrag. Vi kontrollerar dina uppgifter med de uppgifter som vi får från skolan och Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 2016-07-07