Planering av färdväg, bilaga till ansökan om Rg-bidrag för RGD/RGH (blankett 1706)

Information

Du får Rg-bidrag för resor med det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Bara om du har särskilda skäl kan du få ersättning för resa med bil.

För dig som inte är rörelsehindrad innebär det att du får resa med allmänna färdmedel, exempelvis tåg eller buss. Om du har långa resor kan du i vissa fall få resa med flyg.

Blanketten ”Planering av färdväg” ska alltid bifogas ansökan om Rg-bidrag. Den är ett underlag till resebyrån för beställning av hemresor. De uppgifter som resebyrån får genom blanketten kommer bara att användas vid bokning av biljetter. Uppgifterna lagras hos resebyrån och lämnas inte ut till någon utomstående. När avtalet mellan CSN och resebyrån upphör att gälla, raderas samtliga uppgifter.

Så här fyller du i blanketten Planering av färdväg

Personuppgifter

För att CSN ska kunna beställa biljetter och andra resehandlingar till dig måste du fylla i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det är särskilt viktigt att du fyller i korrekt e-postadress eftersom resebyrån ofta skickar biljetter och resehandlingar via e-post. Fyll gärna i förälders eller annan persons e-postadress också. För att säkerställa att biljetter och resehandlingarna kommer fram är det bra om resebyrån kan skicka biljetter och resehandlingar till båda e-postadresserna samtidigt.

Om du bor växelvis hos dina föräldrar ska du även lämna kontaktuppgifter till den andra föräldern.

Adress på studieorten

Fyll i din fullständiga adress som du kommer att ha på studieorten.

Färdväg med anslutningar och byten

Fyll i hur du ska resa från Örebro till hemorten och även från hemorten till Örebro. Om du har flera byten kan du behöva olika färdsätt på respektive sträcka. I vissa fall kan det också bli aktuellt med olika färdsätt på hemresan och återresan.

Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. Resorna ska alltid ske med allmänna färdmedel om det är möjligt. Du kan läsa mer om färdsätt här.

Fyll också i önskemål om avresedag och ungefärlig avgångstid från Örebro och för återresan från hemorten. Vanligaste tidpunkten för hemresan är fredag eftermiddag och för återresan söndag eftermiddag. På hemresehelger slutar de flesta studerande vid lunchtid på fredagen för att hinna med tåg eller liknande.

Kolla gärna upp tåg- och eventuella flygtider så du vet på ett ungefär hur dags du kan resa. Tänk på att det kan vara sommartidtabell, så kolla tider från september och framåt. Om du behöver flyga på grund av lång restid, är det ordinarie färdsättet flygbuss mellan Stockholm och Arlanda eller Bromma flygplats. Endast i undantagsfall kan du få resa med Arlanda Express, exempelvis om det är kort tid mellan flyget och tågresan till eller från Stockholm och det inte finns några alternativa flygtider.

Om du bor växelvis hos dina föräldrar ska du även lämna uppgifter om alternativ färdväg till den andra föräldern. Om du åker tåg till båda dina föräldrar kan du få en 10-biljett till båda dina föräldrar vid läsårets början. Däremot om du oftast reser till en av föräldrarna kan det vara bättre att vi ställer ut endast en 10-biljett till den föräldern. Då kan du sedan istället boka enstaka resor hos CSN när du ska till den andre föräldern som du åker mer sällan till.

Särskilda önskemål

Om du inte kan resa med allmänna färdmedel någon del av den färdväg som du beskrivit kan du fylla i det här. Om du bokar och betalar själv, söker du ersättning för resorna i efterhand. Det gör du på reseräkningen (CSN:s blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag.

Skriv här om du inte vill att CSN ska boka dina hemresor utan istället väljer att boka och betala hela din hemresa själv och sedan söka ersättning för resorna i efterhand. Det gör du på reseräkningen (CSN:s blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag.

Första resan

Om du vet med dig att du kommer att åka exempelvis tåg till Örebro vid läsårets början i augusti kan du fylla i avresedatum och tid här. I så fall bokar CSN biljett till dig.

Om du kommer att få skjuts till Örebro utav exempelvis dina föräldrar, ska du kryssa i nej här. Du kan söka ersättning för denna resa i efterhand. Det gör du på reseräkningen (CSN:s blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag. Du kan läsa mer om hur du styrker resor med bil här.

Om du inte ännu inte vet hur du ska resa till Örebro vid läsårets början kan du boka och betala eventuell biljett själv och söka ersättning för resan i efterhand. Det gör du på reseräkningen (CSN:s blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag.

Utskick av biljetter

Resebyrån kan skicka biljetterna på olika sätt. De flesta biljetterna kan skickas via e-post. Då är det bra om de kan skicka till både din e-postadress och förälders e-postadress i fall att någon av er får problem med e-posten. SMS-biljett kan endast skickas till mobiltelefonnummer när det gäller enstaka resor.

Fyll i hur du vill att biljetterna ska skickas till dig. Välj gärna flera alternativ.

Du kan läsa mer om biljetter och ersättning för resor här.

Samtycke

CSN beställer biljetter och resehandlingar från resebyrån elektroniskt. Du lämnar ditt samtycke till det här.

Underskrift

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan.

Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under din ansökan.

Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Du skickar sedan blanketten Planering av färdväg tillsammans med ansökan om Rg-bidrag via posten till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Senast uppdaterad: 2016-07-08