Ansökan om Rg-bidrag, RH (blankett 1702)

Ansökan om Rg-bidrag för studerande vid Rh-anpassad utbildning i Umeå, Skärholmen, Angered och Kristianstad (RH)

Personuppgifter

För att CSN ska kunna pröva om du har rätt till Rg-bidrag måste du fylla i alla uppgifter om dig som person: namn, personnummer, adress och telefon.

Studier

Fyll i skolans namn och utbildningen du planerar att gå.

I rutan När beräknar du att avsluta dina studier kan du fylla i år och månad när du beräknar att avsluta utbildningen, exempelvis 202006.

Då skickar vi ut förifyllda ansökningsblanketter framöver till dig så länge utbildningen pågår.  De flesta studerande läser 4 år på riksgymnasium.

Rg-bidrag

Om du ska studera hela läsåret kryssar du i rutan för hela läsåret De allra flesta studerande ska studera hela läsåret. Bara om du ska läsa kortare tid, fyller du i mellan vilka datum du ska studera.

Uppgifter om studieorten

Fyll i namn, adress och telefonnummer till elevboendet.

Restid

Om du har en restid som är kortare än 2 timmar per dag, men behöver bo på studieorten av andra skäl, måste du skicka med ett intyg som styrker detta.

Färdsätt

Kryssa i rutan för det billigaste färdsätt du kan använda med hänsyn till tidsvinst och din funktionsnedsättning.

Kommer du att åka kommunal färdtjänst mellan hemmet och elevboendet på studieorten istället fyller du i det här. Med kommunal färdtjänst menar vi om du, mellan hemorten och studieorten, åker färdtjänst som du får via din hemkommun och som du betalar egenavgift för vid varje resa. Du kan sedan begära ersättning för egenavgiften från CSN. Det gör du på reseräkningen (CSN:s blankett 1705) som du får med beslutet om Rg-bidrag. Om du åker med kommunal färdtjänst behöver du inte fylla i blanketten ”Planering av färdväg” som följer med ansökan om Rg-bidrag.

Du kan läsa mer om färdsätt här.

Andra ersättningar

Aktivitetsersättning

Kryssa nej om du inte får någon aktivitetsersättning.

Skriv annars hur mycket du får i aktivitetsersättning efter att preliminärskatt är avdragen. Vi räknar inte med eventuell handikappersättning eller vårdbidrag. Skicka också med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Om du har sökt aktivitetsersättning från Försäkringskassan men inte fått svar ännu när du gör din ansökan om Rg-bidrag, kryssar du nej. När du sedan får beslutet om aktivitetsersättning måste du meddela detta till CSN.

Bostadstillägg

Kryssa nej om du inte får något bostadstillägg.

Skriv annars hur mycket du får i bostadstillägg. Skicka med en kopia på det senaste utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Dagliga resor

Om du har mer än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten, kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Ersättning kan ges i form av exempelvis färdbevis för resor med taxi eller specialfordon. Du bör i första hand kontakta din hemkommun för att se om de lämnar sådan ersättning. Om du får ersättning från din hemkommun, kan du inte få det från CSN. Fyll i om du söker ersättning för dagliga resor med taxi eller specialfordon.

Har du mindre än 6 kilometer mellan skolan och din adress på studieorten kan du bara få ersättning för dagliga resor om du har personliga skäl. Du måste kunna styrka dessa skäl exempelvis med läkarintyg.

Övrigt

Om du inte behöver betala kostnaden för mat och boende, exempelvis för att din hemkommun betalar kostnaden, måste du redogöra för detta här.

Försäkran och underskrift

Om du är under 18 år är det dina vårdnadshavare eller förmyndare som ska skriva under ansökan.

Om du har särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man, ska den personen skriva under din ansökan.

Har du fyllt 18 år är du myndig och då ska du alltid skriva under din ansökan själv.

Du skickar sedan ansökan om Rg-bidrag via posten till CSN Eskilstuna, Box 488, 631 06 Eskilstuna.

Senast uppdaterad: 2016-07-07